Mimarlık İşlevselliğin Hayata Geçirilmesidir.

21. yüzyılda değişim her alanda kendini gösterirken bireyin tüm mekansal ihtiyaçları da hızla değişiyor. Bu ihtiyaçların merkezinde ise bireye ”daha çok yaşam alanı sağlamak” var.


Sadece sanatsallığı ön plana çıkaran artistik yaklaşımlar sosyal hareketlliği yüksek olan, dinamik günlük tempoya sahip 21. yüzyıl bireyinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bireye yaşam alanı sağlamanın tek yolu teknik bilgiyi ve estetik anlayışı işlevsellikle buluşturmaktan geçiyor.

Kaliteyi, müşterilerine verdiği teslim süresine sadakati ile birleştiren DK mimarlık, tüm bilgi ve birikimini üstlendiği projelere aktarırken, bireye yaşam alanı sağlayan projelerinde tek bir ilkeyi asla göz ardı etmiyor:

Estetiği işlevsellikle birleştirmek.

 

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
/
full scren template